zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Злюща-презлюща, а якщо чесно, то просто дуже сумна і хочеться плакати. Або, як мінімум, щоб хтось мене пожалів. А як максимум - відвіз додому, зробив чаю, включив кіно і довго-довго гладив по голові.
День щось не вдалий. Навіть не знаю що писатиму в флешмобі про "хорошіновини". От про "хреновіновини" можна було б написати декілька томів. А хороші прийдеться висмоктувати з пальця.
Мамі відкрили візу. Ура. Це хороша новина. Віза на рік! Ура! Це теж хороша новина. Віза починається від завтра. Це хренова новина. Я тупо викинула в повітря тур, який так старалась виграти і таки виграла, ну і ще трохи грошей впридачу. Це теж хренова новина. Ризикувала не отримати вчасно паспорт з візою, а натомість отримала вчасно паспорт з невчасною візою. І це я аж ніяк не могла передбачити. Розстроєна мама поїхала додому. Розстроєна я сиджу на роботі.
Хвора. Зранку так сильно боліло горло, як ще мабуть не боліло ніколи. Ледь заставила себе виповзти з ліжка. Вночі прийшлось порпатись в аптечці, щоб знайти там ліки. Ліки знайшла. Це хороша новина. Ліки були протерміновані. Це хренова новина. Я таки ними скористалась і ще жива. Ну звісно ж - хороша новина. І горло не так сильно вже й болить. Тобто болить то сильно, але не настільки як зранку. Жити буду.
Скачала біографію Черчіля, книжку про те, як правильно писати рекламні послання, "Цитадель" Екзюпері і пару жіночих романчиків. На морі таки начитаюсь.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:02

Expand Cut Tags

No cut tags