zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Забери мене з цього дорослого життя.
Бо в ньому всі такі дорослі і сумні.
Всі роблять те, що ТРЕБА. Навіть я.
А очі заклопотані й пусті.

Рахунки, справи, зустрічі, розмови.
Платити за квартиру саме час.
Робота. Нежить. Лікарі. І втома.
Дорослий світ поглинув всіх. І нас.

Візьми мене за руку й відведи.
Туди, де не існує слово "треба",
де можна полежати на траві.
І просто подивитися на небо.

Візьми туди, де не працюють телефони.
Де вже не треба нікуди спішити.
Де не існує справ, людей і втоми.
Де можна просто жити. Просто ЖИТИ!

Коли ти ЖИВ, і знав щось про свободу?
Без всіх цих "мушу", "треба", "неодмінно"?
Дорослий світ - суцільні перешкоди.
Живемо всі, як в школі, "на відмінно".

За цим усім себе не помічаєм.
Свої бажання маряться чужими.
Ілюзії. Себе ж самі втрачаєм.
Але не зупиняються хвилини.

Невже так має бути завжди й всюди?
Коли любов десь в розкладі записана.
Здавалося - усі ми вільні люди...
Та правила життя таки неписані.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:00

Expand Cut Tags

No cut tags