zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Продовжую досліджувати свої емоції і розумію, що кінця краю тому нема. Напевно та людина, яка вміє контролювати і розуміти їх дуже щаслива. От вчора в мене був страшенно поганий настрій. І така суміш гніву, образи і просто злості. Стояла і думала собі, а на що саме, на що конкретно я злюсь. Бо причин було як мінімум три. Намагалась зрозуміти, яка саме мене найбільше зачепила. І так і не збагнула. Перезлитись не вдалось. Але зато вдалось не зробити з мухи слона, не закатати якусь дівчачу істерику, не вихлюпнути то все на когось. Просто лягла спати. І прокинулась нормальною доброю людиною. Злості і гніву нема, лишилось ще трохи образи, але і вона вже не муляє. Хай собі буде. Принаймі тепер відчуваю свою адекватність. Повністю зрозуміти свої емоції не вдалось, проконтролювати їх теж, але вдалось хоч якось стримати їх і себе в них.
А у Львові дощ. Як я щойно прочитала десь в інтернетрях "Дощу плювати на твої справи". Так і є.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:02

Expand Cut Tags

No cut tags