zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Мені хочеться випити білого вина
Бо з тобою я пила тільки червоне.
В мені вже зовсім мене нема.
Моя душа, здається, в твоїй, потоне.

Руки мої приросли до твоїх
В нас всі слова стали одні на двох.
І ось вже біжу я по росах босоніж -
Ти ж бо так любиш. Значить я теж.

Хто я? Вже гублюся. Ким же я стала?
Ким я була? Вже й не згадаю...
Помічати себе в собі перестала
Здається повільно зникаю, зникаю...

Ну що ж це, любов? Руйнівна ж бо для мене...
Загубити себе, щоб втопитись в тобі.
Відчувати лише тільки в тобі потребу?
Чи життя це таке? Що ж потрібно МЕНІ?!

Може вип'ю вина. Я, червоного. Пляшку.
Потону не в тобі, а в дурмані п'янкім.
І на мить я відчую, що я - то є пташка...
З світлим поглядом, в небі безмежним, легким.

Закружляю у танці, п'янкому, брудному,
Може танго навчуся танцювати з Чужим.
Танцюватиму поки не впаду від втоми.
Ну я потім повернусь в світ, що зветься твоїм.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 19:59

Expand Cut Tags

No cut tags