zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Останні 2 дні я обирала з сотень фотографій з поїздок найкращі. І це виявилось дуже складне завдання. Складне не тільки тому, що складно оцінити якість фотографії, а й тому, що кожна поїздка - це стільки спогадів про пережиті емоції і все побачене.
Ніколи не думала, що можу сумувати за містом, за країною. Але я неймовірно сумую за Португалією, за Лісабоном, за його атмосферою, за його "іншістю" і несхожістю. Сумую за океаном, за його силою і бірюзовістю. Сумую за усміхненими і привітними людьми, за прекрасною португальською мовою, за смачнющою рибою і вином в затишних маленьких ресторанчиках з клітчатими скатертинами. Сумую за прогулянками вузькими вуличками, за розвішаною білизною поміж будинками. Сумую за геть усім, що там було.
Ніколи не думала, що можна закохатись в країну. Ніколи не думала, що за країною можна сумувати... а таки сумую. І дуже-дуже хочу знову туди.
IMGP4083
IMGP4105


IMGP4874

IMGP5099

IMGP7007
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 19:58

Expand Cut Tags

No cut tags