zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Ніколи над цим не замислювалась раніше, а тепер якось все частіше ловлю себе на думці. що треба вчитись контролювати емоції. І чим краще цього навчитись, тим ліпше буде тобі в результаті. Треба працювати над собою не тільки над інтелектуальним чи фізичним розвитком. А й над емоційним теж. Бо саме емоції деколи керують нашими вчинками. І не завжди в добру сторону.

Якось відчуваю, що коли мене охоплює гнів чи злість, чи ревність чи роздратування, то ця емоція бере верх наді мною і вертить мною як хоче. Як хвіст собакою, направду. І я йду собі слухняно на повідку. І гніваюсь, і злюсь, і роблю з мухи слона. А потім проходить трошки часу, аналізую, думаю, що геть здуріла і шкодую про все те, що стало наслідком моєї злості. Бо не варто піддаватись емоціям і раптовим спалахам настрою. Бо втрачається контроль над собою. Вже навіть подумую про якусь йогу, чи навіть медитації. Люди, які ними займаються зазвичай такі спокійні, врівноважені, нудні, правильні. Є якась мудрість в цьому.

Раніше мене мало що могло вивести з рівноваги. Що таке істерика я взагалі не знала. Підвищувати голос? Ні, ніколи, ви що? Злитись через якусь дрібницю? Ніколи! І нічого - прекрасно жилось. А тут якось себе не впізнаю. Вилазить з закутків душі чи то характеру якийсь непотріб і розумію, що треба з ним боротись. Бо інакше він як вірус пошириться ще більше і я перетворюсь в ЗоЗло (так мене називає співробітник, коли я щось накапощу). А моє ім'я подобається мені в оригіналі. Тому робота над собою і над своєю емоційністю матиме місце в моєму переліку планів на ці півроку що залишились...
dbPhN3dU480 bjmJAallhBs 1535545_594752287265081_962273587_n
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:00

Expand Cut Tags

No cut tags