zoriana87: (Default)
[personal profile] zoriana87
Що я знаю про високу моду? Чесно кажучи, нічого. Я не знаю хто такі Дольче і Габана, Діор, Луї Вітон і т.д. Але от про Ів Сен-Лорана я тепер знатиму навіть більше ніж достатньо :) Завдяки "Планеті кіно" та допрем'єрному показу автобіографічного фільму про кутюр'є.
Чесно кажучи, фільм дуже суперечливий. Думаю після перегляду матюкалось чимало чоловіків традиційної орієнтації. Бо як виявилось, дизайнер був нетрадиційної. А нормальним чоловікам дивитись на сексуальні сцени (хоч їх було і не багато) напевно дивно, а може й гидко. Ну приємні емоції з чоловіків напевно мало хто отримав.
Але фільм мені сподобався. Цікаве життя цікавої людини.
Декілька речей мене вразили:
1) Прикро вкотре переконуватись, що там де є талант від Бога, дуже часто є наркотики і алкоголь. Чому не можна просто творити? Чому потрібно себе "надихати" таким чином?
2) Нетрадиційні пари всі асоціюють з нетрадиційним сексом. Але мало-хто не задумується, що це можуть бути Стосунки, Дружба і Любов! Любов. Не просто секс. А любов, навіть між чоловіками.
3) Знову ж таки під час фільму я задумалась про справжню Відданість. Коли людина приймає рішення присвятити своє життя іншій людині, бути в її тіні, без слави і аплодисментів. Бути чиєюсь тінню, невідомою нікому. Ось це і є відданість. Жінки зараз так не вміють. А історія пам'ятає чимало прикладів коли чоловік був генієм і часто тільки тому ним став, що за його спиною була мудра жінка, яка вірила в нього, надихала і не рвалась вперед.
В даному фільмі такою людиною для Іва був П'єр.
Що б там не казали про фільм, мені він сподобався. Тому можу з радістю рекомендувати його друзям та знайомим.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zoriana87: (Default)
zoriana87

September 2014

S M T W T F S
 123456
78 9 10111213
14151617181920
2122 23 24 252627
282930    
Page generated 26/9/17 20:01

Expand Cut Tags

No cut tags